Clean Rivers, Better Business

Proef om meer medicijnresten uit afvalwater te halen

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) test of het mogelijk is meer medicijnresten uit afvalwater te halen.

Tijdens de onlangs gestarte proef wordt voor het eerst de combinatie van poederkool en de biologische Nereda®-zuivering gebruikt. De proef met een duur van 14 maanden wordt uitgevoerd in de zuiveringsinstallatie in Simpelveld.

De Nereda-zuivering werkt met bacteriën. Door er de inzet van poederkool aan te koppelen, binden de medicijnresten aan het slib van het zuiveringsproces. Dat slib wordt afgevoerd en verbrand. Bij eerder onderzoek met poederkool kon 80 procent van de medicijnresten uit het water worden gehaald. Zonder gebruik van poederkool is dat 40 procent. WBL voegt nu de poederkooldosering voor het eerst toe aan een Nereda-installatie om te zien of het percentage verwijderde medicijnresten ook in deze setting  beter kan.

WBL koos voor Simpelveld omdat deze installatie loost op de ecologisch gevoelige Eyserbeek. Meer dan 50 procent van het water in de beek komt van de zuiveringsinstallatie. De Eyserbeek stroomt verder stroomafwaarts door een waterwingebied van Waterleidingbedrijf Limburg (WML). Vanuit het voorzorgprincipe is het daarom gewenst dat dit water zo schoon mogelijk is.

190.000 kilo
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) komt er in heel Nederland elk jaar 190.000 kilo aan medicijnen terecht in het oppervlaktewater. Daarbij gaat het om uiteenlopende soorten medicijnen: van pijnstillers en antibiotica tot bloeddrukverlagers, antidepressiva en anti-epileptica. De medicijnresten vormen een risico voor waterorganismen. Uiteindelijk komen ook – zij het in minieme concentraties – resten in drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater en grondwater.

"Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater."
Arnold Jansen

Vervolg na proefperiode
Waterschapsbedrijf Limburg noemt het verbeteren van de waterkwaliteit een van de speerpunten in het beleid. Bestuurder Arnold Jansen: ‘Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Met dat doel voor ogen wil WBL vervolgstappen zetten als de proef een succes blijkt. Dat is volgens WBL het geval als meer dan 70 procent van de meest voorkomende medicijnresten wordt verwijderd. Daarbij is ook belangrijk dat de kosten van het toepassen van de technologie binnen de perken blijven. Mocht dat straks blijken dan wordt de test-methode standaard ingevoerd in Simpelveld. Ook bekijkt WBL de komende jaren wat de mogelijkheden zijn op de grotere zuiveringsinstallatie in Hoensbroek.

Landelijk innovatieprogramma
De proef in Simpelveld is onderdeel van het landelijk Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV) van de STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Dit programma is bedoeld om de weg vrij te maken voor nieuwe technologieën om de waterzuivering te verbeteren.

Foto: Kristy van Berlo
Auteur: Harry Lindelauf

Meer nieuws

2 november 2023
> cleanrivers > maasindewet

Tweede Kamer verkiezingen: ‘Rechten voor de Natuur’

In Maart 2022 boden we de petitie Maas in de Wet aan in de Tweede Kamer. Ondanks de 10.000 ondertekeningen en de urgentie van het onderwerp, kregen we geen terugkoppeling. Hoe staat het er nu voor met de naderende verkiezingen van 22 november 2023?

Lees meer

13 februari 2023
> cleanrivers

‘Ik hoop dat iedereen inziet dat de Maas de levensader van Limburg is’

Vrijwilliger Marije Freriks zet zich al 10 jaar in om de oevers van de Maas bij Geijsteren-Venray schoon te houden. En ze hoopt van harte dat er dag komt waarop dat niet meer nodig is.

Lees meer

29 oktober 2020
> cleanrivers

Kijk: Katrien Schaerlaekens over Rivierpark Maasvallei

Een rivier die het landschap boetseert

Bekijk de video

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk