Clean Rivers, Better Business

Proef om meer medicijnresten uit afvalwater te halen

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) test of het mogelijk is meer medicijnresten uit afvalwater te halen.

Tijdens de onlangs gestarte proef wordt voor het eerst de combinatie van poederkool en de biologische Nereda®-zuivering gebruikt. De proef met een duur van 14 maanden wordt uitgevoerd in de zuiveringsinstallatie in Simpelveld.

De Nereda-zuivering werkt met bacteriën. Door er de inzet van poederkool aan te koppelen, binden de medicijnresten aan het slib van het zuiveringsproces. Dat slib wordt afgevoerd en verbrand. Bij eerder onderzoek met poederkool kon 80 procent van de medicijnresten uit het water worden gehaald. Zonder gebruik van poederkool is dat 40 procent. WBL voegt nu de poederkooldosering voor het eerst toe aan een Nereda-installatie om te zien of het percentage verwijderde medicijnresten ook in deze setting  beter kan.

WBL koos voor Simpelveld omdat deze installatie loost op de ecologisch gevoelige Eyserbeek. Meer dan 50 procent van het water in de beek komt van de zuiveringsinstallatie. De Eyserbeek stroomt verder stroomafwaarts door een waterwingebied van Waterleidingbedrijf Limburg (WML). Vanuit het voorzorgprincipe is het daarom gewenst dat dit water zo schoon mogelijk is.

190.000 kilo
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) komt er in heel Nederland elk jaar 190.000 kilo aan medicijnen terecht in het oppervlaktewater. Daarbij gaat het om uiteenlopende soorten medicijnen: van pijnstillers en antibiotica tot bloeddrukverlagers, antidepressiva en anti-epileptica. De medicijnresten vormen een risico voor waterorganismen. Uiteindelijk komen ook – zij het in minieme concentraties – resten in drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater en grondwater.

"Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater."
Arnold Jansen

Vervolg na proefperiode
Waterschapsbedrijf Limburg noemt het verbeteren van de waterkwaliteit een van de speerpunten in het beleid. Bestuurder Arnold Jansen: ‘Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Met dat doel voor ogen wil WBL vervolgstappen zetten als de proef een succes blijkt. Dat is volgens WBL het geval als meer dan 70 procent van de meest voorkomende medicijnresten wordt verwijderd. Daarbij is ook belangrijk dat de kosten van het toepassen van de technologie binnen de perken blijven. Mocht dat straks blijken dan wordt de test-methode standaard ingevoerd in Simpelveld. Ook bekijkt WBL de komende jaren wat de mogelijkheden zijn op de grotere zuiveringsinstallatie in Hoensbroek.

Landelijk innovatieprogramma
De proef in Simpelveld is onderdeel van het landelijk Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV) van de STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Dit programma is bedoeld om de weg vrij te maken voor nieuwe technologieën om de waterzuivering te verbeteren.

Foto: Kristy van Berlo
Auteur: Harry Lindelauf

Meer nieuws

17 augustus 2021
> cleanrivers

Het IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – de conclusies van het VN-klimaatpanel IPCC zijn niet mals.

Lees meer

12 oktober 2021
> maasindewet

Can nature get it right?

Wereldwijd zijn er al meerdere rivieren geregistreerd als rechtspersoon. En ook in ons land zijn er tal van initiatieven om wateren en natuur juridische rechten te geven. Kun je dan ook door de Maas voor de rechter worden gedaagd?

Lees meer

9 februari 2023
> cleanrivers

‘Voorbijgangers steken hun duim omhoog als ze passeren’

Het líjkt zo mooi groen. Maar als Maurice Theunissen aan het Oude Veer in Elsloo naar zijn voeten kijkt, ziet hij rondom overal plastic. En dus gaat hij met andere vrijwilligers aan de slag.

Lees meer

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk