Clean Rivers, Better Business

Privacybeleid

Hieronder vindt u ons privacybeleid.

Stichting River Litter Foundation, gevestigd aan St Gerlach 70, 6301 JD, Valkenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting River Litter Foundation
St Gerlach 70
6301 JD, Valkenburg

Jos van Beek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting River Litter Foundation Hij/zij is te bereiken via josvanbeekmaastricht@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting River Litter Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via josvanbeekmaastricht@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting River Litter Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Petitie Maas in de Wet

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting River Litter Foundation neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting River Litter Foundation) tussen zit. Stichting River Litter Foundation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting River Litter Foundation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting River Litter Foundation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting River Litter Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting River Litter Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar josvanbeekmaastricht@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting River Litter Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting River Litter Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via josvanbeekmaastricht@gmail.com

Petitie

Zoals de wet voorschrijft worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor je ze hebt uitgeleend: de ontvanger van een petitie krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de petitie te controleren of om een beeld te krijgen van de achterban. Bij een petitie gaat het om jouw (bedrijfs)naam en woonplaats. Niemand krijgt jouw e-mailadres te zien. 

Standaard teken je anoniem en komen jouw gegevens niet op onze site. In dat geval wissen we jouw persoonlijke gegevens nadat de petitie een antwoord heeft gekregen. Onpersoonlijke gegevens blijven wel achter: tijdstip van ondertekening en welke petitie (eventueel: en uw woonplaats. Let er dus op dat je geen persoonlijke informatie in jouw woonplaats (zoals uw adres) vermeldt.)

Als je hebt aangegeven een petitie publiekelijk te ondersteunen bewaren we jouw naam zodat deze op het onze website en social media getoond kunnen worden. Bedenk je je later dan kun je dat altijd veranderen.

Als je een petitie ondertekent dan ontvang je op je e-mailadres drie e-mails van acties@maascleanup.nl:

– om te bevestigen, binnen enkele minuten na jouw ondertekening

– om aan te kondigen dat de petitie gaat sluiten en wordt overhandigd, weken of maanden na uw ondertekening

– om te laten weten wat het antwoord op de petitie is

Nieuwsbrief

Je ontvangt geen onpersoonlijke informatie (zoals een nieuwsbrief), tenzij je zelf een abonnement op de nieuwsbrief vraagt. Die toestemming kun je later altijd intrekken door je voor e-mailnieuwsbrieven uit te schrijven.

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk