Clean Rivers, Better Business

Nieuwe partner HSV Natuurlijk Limburg: “We willen allemaal in een schone omgeving recreëren”

Als kind stond hij al met een hengel aan het water, nu is Tim Boesten de vicevoorzitter van sportvisvereniging HSV Natuurlijk Limburg. Een bevlogen groep mensen die zich inzet voor al het water in Limburg. Sinds kort is de vereniging partner.

Hij wil eerst een misverstand uit de weg helpen. Sportvissen is voor Tim Boesten niet zomaar ‘zitten met een hengeltje’, maar veel meer dan dat. “Ik houd erg van de ontdekkingsreis onder en rondom het water. Het gaat niet alleen om de vissen, maar ook om alles eromheen.” Vanuit die passie voor natuur én hengelsport besluit hij in 2021 met broer Noï en vrienden Daniel en Luc een eigen sportvisvereniging op te richten.

We willen allemaal in een schone omgeving recreëren. Als we daarbij samen kunnen optrekken, is het niet meer dan logisch om dat te doen.
Tim Boesten, HSV Natuurlijk Limburg

Belangeloos

Twee jaar later is het ledenaantal van HSV Natuurlijk Limburg flink gegroeid. Samen zetten de leden zich in voor een goed visbestand, schone oevers en een prachtige natuur met toegankelijk water waar ze ongestoord kunnen (nacht)vissen. In de statuten is vastgelegd dat 90% van alle inkomsten bestemd is voor herinvestering. Uniek, aldus Tim: HSV Natuurlijk Limburg is de enige visvereniging in Nederland die dit in de statuten heeft opgenomen.

 

“De contributie die leden betalen, geeft hen toegang tot ‘gebruik’ van de Nederlandse wateren. We voelen de verantwoordelijkheid om deze inkomsten in diezelfde natuur te herinvesteren. En we hopen andere visverenigingen, voor zover ze hun middelen nog niet op deze manier inzetten, te stimuleren en inspireren dit ook te gaan doen.”

 

Het is wel ongekend, geeft Tim toe. “Dat we ons belangeloos inzetten voor alle wateren is bijzonder.” De Nederlandse viswateren zijn verdeeld in federatieve en verenigingswateren. Veel sportvisverenigingen zijn vooral op hun eigen water gericht. Zonde, vindt Tim. “Als je ziet welke belangen er spelen en hoeveel weerstand er soms tegen de hengelsport is… We zouden veel sterker staan als we als één orgaan zouden opereren en onszelf onmisbaar konden maken.”

Samenwerking

Daarom zoekt HSV Natuurlijk Limburg zoveel mogelijk de samenwerking op met andere sportvisverenigingen. Ook grijpt de vereniging kansen aan om banden aan te gaan met natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. Ze kijkt steeds hoe ze financieel of met vrijwilligers kan bijdragen. Leden ruimen zwerfafval op en helpen bij beheer boven en onder water, al dan niet in samenwerking met een ecoloog.

 

Aansluiten bij Maas Cleanup lag dan ook voor de hand. Tim: “We hopen nog meer samen te kunnen werken met andere organisaties en vrijwilligers. We hebben bewezen dat we door onze laagdrempeligheid snel een groot publiek kunnen bereiken. Met die kennis kunnen andere partners hun voordeel doen. Daarnaast vinden we het mooi om onszelf te laten zien en hopelijk meer draagvlak voor onze visie te creëren. We willen allemaal in een schone omgeving recreëren. Als we daarbij samen kunnen optrekken, is het niet meer dan logisch om dat te doen.”

Droom

Tim hoopt dat Maas Cleanup én HSV Natuurlijk Limburg ook buiten Limburg steeds meer stappen gaan zetten. “Er zijn al Maas Cleanup-initiatieven buiten de provincie. Ik hoop dat we allebei zo aanstekelijk werken, dat we onze acties landelijk kunnen uitzetten. Als we iedereen meekrijgen om zich op de juiste manier in te zetten voor de natuur, om geen geld in kas te laten maar er iets goed mee te doen, dat zou een droom zijn.”

 

Meer weten?

natuurlijklimburg.mijnhengelsportvereniging.nl

Meer nieuws

31 maart 2023
> betterbusiness > cleanrivers > maasindewet

#BetterBusiness Conferentie 2023

Op vrijdag 17 maart vond de jaarlijkse Better Business Conferentie plaats bij Château St. Gerlach in Houthem. Sprekers als Dirk Groot, Annette-Nobuntu Mul en Jessica den Outer trapten het nieuwe Maas Cleanup jaar af met inspirerende lezingen.

Lees meer

25 juli 2023
> betterbusiness > cleanrivers

Impact 2019/2023

Een stuwende kracht met enorme impact. Samen maakten we van woorden werkelijkheid. Van een idee een beweging die nog altijd groeit. We eindigen 2023 opnieuw met grote verwachtingen. En starten 2024 met een vraag: doe je mee? We hebben je nodig!

Lees meer

19 september 2020
> cleanrivers

In de media 2020

Overweldigd zijn we door de positieve reacties die we ontvangen op ons initiatief. Hieronder een greep uit de aandacht die de media geeft aan Maas Cleanup. Schroom niet om de berichten binnen je eigen netwerk te delen, spread the word!

Lees meer

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk