Clean Rivers, Better Business

‘We staan open om ook met partijen die wel nog vervuilen in gesprek te gaan en ze te helpen om samen dit probleem op te lossen.’

Met de founding partners van Maas Cleanup blikken we terug op de afgelopen jaren. Zo ook met Noï Boesten van IVN natuureducatie en duurzaamheid.

Met de founding partners van Maas Cleanup blikken we terug op de afgelopen jaren. Het project heeft veel burgers en bedrijven op de been gebracht, maar het doel, de Maas plastic vrij maken, is nog niet gehaald. Waarom het niet gelukt is en wat er nodig is om dit doel wél te behalen bespreken we met Noï Boesten (IVN).

De missie van Maas Cleanup was om de Maas binnen drie jaar afvalvrij te maken. Waarom is dat niet gelukt?

“Er is niet één schuldige aan te wijzen. Het is een combinatie van bedrijven, overheid en burgers. Juist dat maakt het lastig om het op te lossen. Met het opruimen van de Maas hebben we fantastische dingen bereikt, maar er zijn zo veel actoren en economische belangen dat het lastig is om echt de kraan dicht te draaien. Er blijft te veel plastic in de Maas stromen. Het opruimen is goed, maar we moeten de bron aanpakken. Daar is meer voor nodig, bijvoorbeeld steun vanuit de politiek. En alle bedrijven moeten zich eraan conformeren: ze moeten goed kijken waar plastic in de Maas gelekt wordt.”

“We hebben een grote groep mensen en bedrijven gemobiliseerd en daarmee een fantastische beweging gestart. We hebben bijvoorbeeld een petitie naar Den Haag gebracht met de titel ‘Maas in de wet’. Als die wordt aangenomen dan krijgt de Maas rechten toebedeeld, waarmee zij ook een eigen stem krijgt en daarmee bestaansrecht. Recht op een schone rivier en een schoon ecosysteem. Daar geloven wij in. Maar we zien ook dat we een nóg grotere groep nodig hebben. Daarom doen we een oproep aan bedrijven en politiek om zich aan te sluiten bij Maas Cleanup, zodat we samen dit probleem kunnen oplossen. We staan open om ook met partijen die wel nog vervuilen in gesprek te gaan en ze te helpen om samen dit probleem op te lossen.”

Hoe helpen jullie bedrijven om te veranderen?

“Wij helpen bedrijven om duurzaam en beter om te gaan met plastic. We hebben ook veel onderzoekers langs de Maas en wijzen bedrijven erop als er een lek is en sporen ze aan om daar iets mee te doen. Dus op die manier zijn we gesprekspartner en motiveren we bedrijven. Het zijn vaak kleine veranderingen. De plasticproblematiek is vergelijkbaar met de stikstofproblematiek: het lijkt voor veel mensen een te groot en te complex probleem, zo groot dat het demotiverend is om te beginnen aan een oplossing. Wat je met Maas Cleanup ziet is dat heel veel kleine stappen bijdragen aan het grote geheel en dat je samen het systeem kunt veranderen. Een grote hotelketen, zoals Oostwegel (eveneens een founding partner van Maas Cleanup), heeft alle plastic uit de kamers gehaald. Denk daarbij aan de bekertjes en de shampooflesjes die eenmalig gebruikt worden. Dat zijn heel kleine stappen, maar al die stappen maken samen het grote verschil.”

'Kijk goed om je heen en kijk wat je anders kunt doen, als burger of als werknemer van een bedrijf. Iedereen kan invloed uitoefenen.'
Noï Boesten

Wat moet er veranderen om de Maas echt plasticvrij te maken?

“Het is belangrijk om de instroom bij de bron aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan industrieterreinen zoals Chemelot, waar heel veel microplastics de Maas in stromen. Dat is legaal, want er is een vergunning afgegeven door Waterschap Limburg. Er wordt ook veel onnodig plastic geproduceerd. Je ziet dat bijvoorbeeld in de supermarkt: er zit plastic rond de komkommer en de bloemkool. Dat is onnodig.”

Wat kan de lezer doen?

“Kijk goed om je heen en kijk wat je anders kunt doen, als burger of als werknemer van een bedrijf. Iedereen kan invloed uitoefenen. Bij grote evenementen zoals carnaval kun je bijvoorbeeld zorgen dat afval niet op de grond terecht komt, want dan waait het de Maas in. Verder is het belangrijk om geen vochtige doekjes en wattenstaafjes door de wc te spoelen.”

Meedoen?
Ons netwerk brengt ondernemers, ambitieuze professionals en vrijwilligers samen. Hier delen we kennis en ervaring en bundelen we onze krachten. We helpen elkaar in de transitie naar een duurzamer bedrijf, een betrokken organisatie en uiteindelijk naar een schonere riviernatuur. Sluit je aan.

Meer nieuws

4 november 2020
> cleanrivers

Kijk: Op pad met maasjutter Rob Driessen

Wat neemt de stroom van de Maas zoal mee? Maasjutter Rob Driessen vertelt ons over bijzondere en zorgwekkende vondsten.

Bekijk de video

31 juli 2020
> betterbusiness > cleanrivers

Limburgse bedrijven slaan handen ineen om de Maas schoon te houden

Van multinational DSM tot hotel- en restaurantbedrijf Oostwegel, het bedrijfsleven in Limburg slaat de handen ineen om het zwerfafval te verwijderen uit de Maas.

Lees meer

16 januari 2021
> cleanrivers

Kijk: Moeder en dochter voor het klimaat

"Ik merk dat mijn generatie het steeds belangrijker vindt om zich in te zetten voor het klimaat."

Bekijk de video

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk