Clean Rivers, Better Business

Nieuwe partner Maaskracht zoekt in het rivierengebied de verbinding

Weinig mensen die de uiterwaarden van de Maas beter kennen dan Leendert Verhoeven. Als technisch manager organiseert hij onder andere het groenbeheer tussen dijken en rivier, van Eijsden tot Raamsdonksveer.

Dat doet Leendert Verhoeven namens Maaskracht, een combinatie van vier bedrijven die speciaal voor het onderhoud van de Maasuiterwaarden is opgericht. We spreken hem samen met Fred Snel, voorzitter van de combinatie.

We zijn het in Nederland een beetje kwijtgeraakt, ziet Fred: verbinding zoeken met elkaar. “Daar zijn we niet meer zo goed in. Terwijl iedereen toch hetzelfde wil: een mooie natuur waar je op zondag lekker kunt gaan wandelen en ziet dat er iets bloeit en groeit.” En dus zetten Leendert en hij zich daar, namens Maaskracht, hard voor in. Verbindingen leggen. Met natuurbeheerders, boeren en bewoners in gesprek gaan.

Eén visie, verschillende doelen

De rivier is in de eerste plaats van belang voor een veilige afvoer van hoogwater. Maar in de uiterwaarden, het gebied tussen dijken en rivier, speelt zich van alles af. Boeren laten er hun koeien grazen. Bewoners zijn er thuis. Bezoekers wandelen en fietsen door de prachtige riviernatuur. ‘Horizontale segregatie’ noemt Fred al die verschillende eigenaren en gebruikers. En dan heb je nog ‘verticale segregatie’: de verschillende functies, zoals hoogwaterbescherming, biodiversiteit, agrarisch gebruik of recreatie. Zie die maar eens samen te brengen in één visie voor beheer.

Toch is dat precies waar Maaskracht op inzet. De combinatie werkt samen met Rijkswaterstaat aan een veilige doorstroming van de Maas, die tegelijk kansen biedt voor andere functies, zoals riviernatuur. Daarbij neemt ze zoveel mogelijk doelen mee in het onderhoud. Die verschillende vormen van gebruik kunnen namelijk prima samen. Fred: “Je hebt dynamische riviernatuur, maar er zijn ook veel gebieden in agrarisch gebruik. Dat laat zich prima combineren met vormen van beheer die de biodiversiteit verbeteren en ook voldoen aan de hoogwaterveiligheid.” En hoe mooi is dan als agrariërs die visie ook binnen de dijken doorzetten?

Samen sterker

Daartoe moet je elkaar wel opzoeken. Dat hebben de bedrijven áchter Maaskracht ook gedaan, legt Leendert uit. Ze hebben elk hun eigen kracht: Van Wijlen is sterk in emissieloze oplossingen, Smits in biodiversiteit en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het civiele Van de Wetering is ervaren in projectmanagement voor grond-, weg- en waterbouwwerken, terwijl Tenders & Projects juist sterk is in informatie- en omgevingsmanagement en duurzame processen.

Zo versterken ze elkaar, terwijl ze samen één kant op bewegen: het natuurpotentieel langs de Maas versterken, met ruimte voor het gebruik dat er nu is. Een partnerschap met Maas Cleanup past daar goed bij. “We zijn echt betrokken bij wat er langs de Maas allemaal gebeurt”, zegt Leendert. “Dat maakt ons een heel nieuwe partij voor Maas Cleanup.” Maaskracht kan andere informatie delen, denkt ook Fred. “Wij zien bijvoorbeeld dat er in het Zuiden meer afval ligt dan in het Noorden. Dat brengt een extra dimensie in het gesprek.”

“We hebben een stukje aarde dat we mogen beheren. Laten we dat dan ook zo goed mogelijk doen.”
Leendert Verhoeven, Maaskracht

Rentmeesters die dóén

We hebben, vinden ze, in Nederland teveel de gewoonte om alles in stukjes te knippen. Fred:  “Dan roept iedereen: ‘het is niet mijn opdracht om op te ruimen’. Maar als onze medewerkers buiten afval tegenkomen, nemen ze dat mee. Het zou toch raar zijn om dat niet te doen?” Die mentaliteit ziet hij bij alle partners van Maaskracht. “Als mkb-bedrijf zijn we erg van de doordachte, pragmatische aanpak”, vult Leendert aan. “De doe-gedachte zit heel erg in onze genen. Het is goed om na te denken, maar het heeft geen zin om zaken tot in den treuren te overdenken. Je moet aan de gang.”

“Een rivier is altijd dynamisch”, zegt Fred. “En het hangt allemaal met elkaar samen. Je wilt het integraal bekijken, maar ook werken aan behapbare gebiedsgerichte oplossingen.” Die insteek heeft alles te maken met hoe de mannen in het leven staan, en met hoe ze hun opdracht zien. ‘Rentmeesterschap’ vinden ze er een mooie term voor. Leendert:  “We hebben een stukje aarde dat we mogen beheren. Laten we dat dan ook zo goed mogelijk doen.”

 

Tekst: Ankie Bosch

 

Meedoen?
Ons netwerk brengt ondernemers, ambitieuze professionals en vrijwilligers samen. Hier delen we kennis en ervaring en bundelen we onze krachten. We helpen elkaar in de transitie naar een duurzamer bedrijf, een betrokken organisatie en uiteindelijk naar een schonere riviernatuur. Sluit je aan.

Meer nieuws

22 maart 2023
> cleanrivers

‘In onze wegwerpmaatschappij is de natuur een consumptiegoed geworden’

Peter van Troost is al jaren actief in Maasgouw. De opruimdagen aan de oevers van Ohé en Laak zijn niet alleen nuttig, ze zijn ook gezellig.

Lees meer

13 februari 2023
> cleanrivers

‘Ik hoop dat iedereen inziet dat de Maas de levensader van Limburg is’

Vrijwilliger Marije Freriks zet zich al 10 jaar in om de oevers van de Maas bij Geijsteren-Venray schoon te houden. En ze hoopt van harte dat er dag komt waarop dat niet meer nodig is.

Lees meer

16 maart 2022
> maasindewet

Jan Terlouw over #Maasindewet

Nu hoeft niemand zich verantwoordelijk te voelen voor het afval in onze rivier. Dat willen wij veranderen, door de rechten van de Maas, wettelijk te verankeren. Waarom? Kijk de video van Jan Terlouw.

Bekijk de video

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk