Clean Rivers, Better Business

‘Het is fascinerend om te zien hoe de natuur dit gebied weer heeft ingenomen’

Aan de Huisbergerstraat in Heerlen, ingeklemd tussen woonwijken en bedrijventerreinen, ligt een verborgen groene parel. Vrijwilliger Henk Dussel ruimt er iedere maand op.

Mijngebied
“Van oorsprong is dit een mijngebied. Onder water en in de bermen van de beek vind je de steenkool nog terug. Verderop, achter het milieupark, ligt een oude mijnslibvanger. Er stromen twee beken door dit terrein: de Caumerbeek, die een paar jaar geleden nog ingekluisd was, en de Schroetebeek. Hun water belandt uiteindelijk via de Geleenbeek in de Maas.”

 

Sleutelbloem
“Langs de Schroetebeek bloeit in het voorjaar de sleutelbloem, in het riet hoor je de kikkers en de kleine karekiet. Bijna de helft van alle libellesoorten in Nederland vind je hier terug. Er is stilstaand en stromend water, een stukje broekbos. In de oude mijnslibvanger zie je allerlei watervogels. Het is geen groot terrein, maar het is fascinerend om te zien hoe de natuur dit gebied weer heeft ingenomen.”

 

Natuurliefde
“De liefde voor de natuur zat er al vroeg in. Ik ben geboren in Brunssum, maar opgegroeid in Haarlem en Friesland. In Haarlem liep ons gezin regelmatig de duinen in. En in Friesland zaten de velden tegenover ons huis vol met grutto’s en veldleeuwerikken. Ik had er een biologieleraar die iedere week een ander dier meebracht. Dat heeft mijn liefde verder aangewakkerd.”

 

Vuilniszakken
“Inmiddels woon ik al meer dan 40 jaar in deze wijk. Tijdens een opruimactie met de Partij voor de Dieren in Heerlen-centrum ontstond het idee om op te ruimen. Er was een deelnemer uit Roermond met een prikstok van de gemeente. Toen ik de gemeente Heerlen benaderde voor een actie in dit gebied, stonden ze een paar dagen later al met rollen vuilniszakken voor de deur. De volle zakken leveren we bij de RD4 in.”

“Het geeft positieve energie om hier iedere maand met een paar man op te ruimen.”
Henk Dussel

Jongste
“Eerst ruimde ik alleen op. Het gekke is: veel mensen bedanken je, maar ze doen niet mee, al heb ik anderen wel op het idee gebracht om in hun eigen wijk afval op te rapen. Sinds ik een Facebook-groep ben gestart, zijn we standaard met drie mensen, van wie ik de jongste ben. Iedere eerste zaterdag van de maand verzamelen we om 10:00 bij de ingang van het milieupark aan de Huisbergerstraat. Soms met ons vaste clubje, soms sluiten meer mensen aan.”

 

Maaien
“We rapen niet alleen afval op, maar proberen ook op andere manieren bij te dragen. Een paar jaar geleden heeft het Waterschap middenin het broedseizoen het riet gemaaid. Na een melding van onze kant wordt er nu gefaseerd gemaaid. Of die keer dat er iemand een zak met vijverplanten in het water had leeggeschud. Een invasieve exoot, zo bleek – gelukkig hebben we die op tijd kunnen weghalen. En laatst vond ik achter de flats een egel. Hij zit nu in de egelopvang, omdat hij onder de teken zat. Als hij beter is, laat ik hem hier weer vrij. ”

Positieve energie
“Naast het opruimwerk tel ik vlinders en libellen voor de Vlinderstichting. Zo draag ik mijn steentje bij, en probeer ik te genieten van wat er nog is. Ik heb al zoveel natuur zien verdwijnen. Zoals een deel van het broekbos, dat moest wijken voor een bedrijfsuitbreiding. Soms is het moeilijk om te merken dat niet iedereen zo begaan is met de wereld. Die desinteresse is erg. Maar het geeft positieve energie om hier iedere maand met een paar man op te ruimen.”

Wil je helpen om het Litscherveld zwerfafvalvrij te maken? Henk en de andere vrijwilligers verzamelen iedere eerste zaterdag van de maand om 10:00 bij de ingang van het milieupark aan de Huisbergerstraat. Je bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op Facebook-pagina Behoud natuur Litscherveld.

Meer nieuws

23 juni 2021
> cleanrivers

Proef om meer medicijnresten uit afvalwater te halen

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) test of het mogelijk is meer medicijnresten uit afvalwater te halen.

Lees meer

4 september 2023
> betterbusiness > cleanrivers

‘De balans tussen de economische en ecologische belangen is scheef’

Met de founding partners van Maas Cleanup blikken we terug op de afgelopen jaren. Waarom de Maas nog niet plasticvrij is, niet gelukt is en wat er nodig is om dit doel wél te behalen, bespreken we met Huub Waterval van Nextview.

Lees meer

25 november 2023
> betterbusiness > cleanrivers

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen – L1 Arena

Vanuit Maas Cleanup werden we uitgenodigd bij het programma L1 Arena, om te praten over de verkiezingsuitslag. Toos Hofstede: "De natuur trekt zich niets aan van welke uitslag dan ook en wordt wel degelijk gehoord door het bedrijfsleven."

Lees meer

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk