Clean Rivers, Better Business

‘Voorbijgangers steken hun duim omhoog als ze passeren’

Het líjkt zo mooi groen. Maar als Maurice Theunissen aan het Oude Veer in Elsloo naar zijn voeten kijkt, ziet hij rondom overal plastic. En dus gaat hij met andere vrijwilligers aan de slag.

Turven
“Twee keer per jaar coördineer ik met Frans Stassen en Henk Jacobs van IVN de opruimactie rondom het Oude Veer in Elsloo. Om een beter beeld te krijgen van hoeveelheid en samenstelling van het afval, doe ik ook twee keer per jaar een monitorronde. Op hetzelfde stuk oever van 100 meter turf ik elk stukje gevonden afval. Als wetenschappelijk onderzoeker spreekt die aanpak me aan.” 

Waardering
“De opruimacties zorgen voor gezellige dagen. Samen met andere vrijwilligers geniet ik voor het goede doel van de natuur. We ontvangen veel waardering. Voorbijgangers steken hun duim omhoog als ze passeren. Onze oevers vragen wel wat fysieke flexibiliteit. Verwacht hier geen vlak stadspark, maar dichtbegroeide bosjes en drassige grond. Ik hou wel van die uitdaging.”

Overstromingen
“Bij de overstromingen in 2021 stond het water hoog op de oevers. De bomen langs de waterkant werkten als een zeef. Toen het water zich terugtrok, hielden de takken veel afval achter. Als je in de verte kijkt, is het uitzicht mooi groen. Richt je je blik naar beneden, dan zie je overal rotzooi, vooral plastic. Dat kun je niet te lang laten liggen: als het verweert, valt het in kleine stukjes uit elkaar.”

Rechten en plichten
“Bij stuwen verzamelt zich veel afval. Daar ligt het voor het grijpen, maar als de sluizen zich openen, stroomt het nu nog gewoon verder. De stuwbeheerders hebben het recht om water te stuwen. Ik heb een voorstel ingediend om hen ook wettelijke plichten, en dus verantwoordelijkheid, toe te kennen wat betreft afvalverwerking. Dat voorstel wordt nu juridisch onderzocht.”

Bewustwording
“Op de korte termijn hoop ik met Maas Cleanup schone oevers te bereiken. De grootschalige actie op 18 maart en alle publiciteit eromheen bereikt een groot publiek. Als ik aan het einde van zo’n dag 80 volle vuilniszakken op een hoop zie liggen, realiseer ik me dat er nog veel werk te verzetten is. Uiteindelijk is aanpakken bij de bron dus ook een belangrijk doel.”

Meer nieuws

17 augustus 2021
> cleanrivers

Het IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – de conclusies van het VN-klimaatpanel IPCC zijn niet mals.

Lees meer

16 januari 2021
> cleanrivers

Kijk: Moeder en dochter voor het klimaat

"Ik merk dat mijn generatie het steeds belangrijker vindt om zich in te zetten voor het klimaat."

Bekijk de video

19 september 2020
> cleanrivers

In de media 2020

Overweldigd zijn we door de positieve reacties die we ontvangen op ons initiatief. Hieronder een greep uit de aandacht die de media geeft aan Maas Cleanup. Schroom niet om de berichten binnen je eigen netwerk te delen, spread the word!

Lees meer

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk