Clean Rivers, Better Business

Tweede Kamer verkiezingen: ‘Rechten voor de Natuur’

In Maart 2022 boden we de petitie Maas in de Wet aan in de Tweede Kamer. Ondanks de 10.000 ondertekeningen en de urgentie van het onderwerp, kregen we geen terugkoppeling. Hoe staat het er nu voor met de naderende verkiezingen van 22 november 2023?

Nadat het boek ‘Rechten voor de Natuur’ van Jessica den Outer in Maart begin dit jaar verscheen, is de beweging om de natuur een stem te geven verder ontwikkeld. Zo stond ‘Rechten voor de Natuur’ op plaats 3 in de Duurzame Trouw top 100 en ontving Jessica op Duurzame Dinsdag een duurzaam lintje. De vraag “Welke politieke partijen hebben Rechten voor de Natuur opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s van 2023?” staat centraal in dit artikel. De partijen staan, inclusief quotes uit verkiezingsprogramma’s, geordend op alfabetische volgorde. Onderaan is een overzicht van alle partijen waar de stem van de natuur nog mist in de verkiezingsprogramma’s.

BIJ1
“Belangrijke ecosystemen, natuurgebieden en wilde dieren moeten rechten krijgen om bescherming, behoud (en eventueel herstel) te waarborgen. De Waddenzee moet als eerste als zelfstandige rechtspersoonlijkheid aangemerkt worden.”

 

D66
“Natuur en dieren hebben recht van bestaan, los van hun betekenis of monetaire waarde voor de mens. Om de natuur en haar soorten werkelijk te beschermen, willen wij ze rechten geven. Wettelijke erkenning voorkomt niet alleen toekomstige maatschappelijke kosten gerelateerd aan ecologische uitdagingen, maar ook significante economische verliezen, zoals de €28 miljard veroorzaakt door de stikstof crisis.”
“Concreet doen we dit door specifieke natuurgebieden, zoals de Waddenzee en de Deltawateren, rechtspersoonlijkheid te geven, onder andere naar het Spaans model. Door gebieden rechten te geven, krijgen ze via vertegenwoordigers de mogelijkheden om schade te verhalen voor herstel, wordt het procesbelang gegarandeerd en worden ze een gelijke actor in beslissingen. Met die erkenning wordt duidelijk gezegd dat de natuur geen voorwerp is en bescherming verdient.”
“D66 wil de natuur een stem geven. Dat doen we door de rechten voor de natuur te erkennen.”
“D66 ondersteunt maatschappelijke initiatieven die strijden voor rechten voor de natuur, zoals de campagne ‘Maas in de Wet’”.

 

GroenLinks/Partij van de Arbeid (PvdA)
“Als eerste stap in het geven van rechten aan de natuur, werken we aan rechtspersoonlijkheid voor een specifiek ecosysteem, zoals de Waddenzee of de Maas. We sluiten ons daarvoor aan bij initiatieven van onderop en werken waar mogelijk samen met buurlanden. Internationaal maken we ons hard voor het strafbaar stellen voor (grootschalige) beschadiging, vernietiging of verlies van natuur en ecosystemen.”

 

LEF – Voor de Nieuwe Generatie
“We strijden tegen corruptie en lobbyisme en pleiten voor verkozen burgemeesters, rechten voor de natuur en toekomstige generaties.”

 

Partij voor de Dieren
“Rechten voor de natuur worden opgenomen in de Grondwet.”
“Door natuurgebieden zoals de Waddenzee rechten te geven, kunnen deze gebieden beter worden beschermd tegen schadelijke activiteiten.”

 

Splinter
“Splinter wil juridische rechten verlenen aan unieke natuurgebieden of kwetsbare mariene ecosystemen, waardoor zij de status verwerven van rechtspersonen. Bij het erkennen van een stuk natuur als rechtspersoon is de natuur een zelfstandige en gelijkwaardige entiteit in het juridisch proces. Door unieke natuurgebieden en ecosystemen rechten te geven, kunnen we de gezondheid van mensen en het behoud van een leefbare aarde voor toekomstige generaties, veel beter garanderen. Andere landen gingen ons daarin al voor, zo werden bijvoorbeeld in Ecuador in 2008 de rechten van natuur opgenomen in de Grondwet.”

 

Volt
“De natuur verliest het keer op keer van het systeem dat door de mens opgezet is. En dat terwijl de natuur onze levensader is. Een systeem gefocust op economische groei en economische groei alleen. Dat kan zo niet langer. Om dat speelveld eerlijker te maken is het belangrijk dat de natuur ook een stem krijgt. Daarom willen wij dat de natuur rechten krijgt, zoals in Spanje. We kunnen bijvoorbeeld rechten geven aan de Waddenzee, zodat daar niet meer naar gas geboord mag worden.”
“We willen dat er een wettelijke status en bescherming komt voor unieke en cruciale natuurgebieden, zoals de Waddenzee. Hiervoor nemen we het Spaanse beleid als voorbeeld en maken we afspraken binnen Europa. We zetten in op een grensoverstijgende aanpak om onze rivieren te beschermen en schoner te maken.”

Welke partijen hebben rechten voor de natuur niet opgenomen in hun verkiezingsprogramma?

Volgens de Kiesraad doen er in totaal 26 partijen mee, waarvan 20 partijen in alle kieskringen deelnemen. De volgende partijen hebben Rechten voor de Natuur niet opgenomen in hun verkiezingsprogramma (in de volgorde van de nummering van de Kiesraad): VVD, PVV, CDA, SP, Forum voor Democratie, ChristenUnie, JA21, SGP, DENK, 50PLUS, BBB, Piratenpartij – De Groenen, BVNL / Groep van Haga, Nieuw Sociaal Contract, Libertaire Partij (LP), Samen voor Nederland, Nederland met een PLAN, PartijvdSport en Politieke Partij voor Basisinkomen.

Wat kun jij doen?

Spreek je uit over dat de natuur beter beschermd moet worden. In het boek “Rechten voor de Natuur”, van Jessica den Outer kun je meer lezen over hoe dit al op andere plekken in Europa en de rest van de wereld is ingevuld.

Ben je lid van een partij? Zet het op de agenda van de partij door een amendement in te dienen of de vertegenwoordigers op te roepen de natuur een plek te geven aan tafel. Verdiep je voor de verkiezingen in de verkiezingsprogramma’s en neem de bovenstaande punten voor de natuur mee bij het maken van jouw keuze. Hartelijk dank, ook namens Moeder Maas.

Meer nieuws

26 augustus 2021
> cleanrivers > maasindewet

‘Limburgse Maas dreigt afvoerputje van Europa te worden’

Limburg moet zich gaan voorbereiden op grote hoeveelheden afval, die door extreme regenval via de rivieren het land instromen.

Lees meer

26 juni 2020
> betterbusiness > cleanrivers

Grote schoonmaak voor onze Maas

De oevers van de Maas tussen Eijsden en Mook krijgen 19 september een grote beurt. Met steun van bedrijven en duizenden vrijwilligers wordt afval op en langs het Limburgse deel van de rivier opgeruimd. Initiatiefnemer Huub Waterval legt uit.

Lees meer

6 september 2020
> cleanrivers

Max van Deursen, ambassadeur Maas Cleanup

Verandering komt van mensen die zelf een stap in de goede richting zetten.

Lees meer

Bekijk meer nieuws

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk