Clean Rivers, Better Business

Praktische informatie

Hoe organiseer ik een veilige opruimactie?

Veiligheidsvoorschriften

Wat op te ruimen
De focus bij het opruimen van de oevers door ligt op het handmatig verwijderen van alle anorganisch afval (niet-natuurlijk of bewerkt materiaal). Het afval dient bij voorkeur te worden verzameld in vuilniszakken. De vuilniszakken dienen op een voor vrachtwagens goed bereikbare locatie te worden verzameld zodat ze kunnen worden opgeknepen. Eventuele grote stukken kunnen hier eventueel los bij worden gelegd. Zouden er lichte materialen (piepschuim, licht hout, kunststof platen etc.) bij zitten die te groot zijn voor een vuilniszak, deze graag zoveel mogelijk zekeren/vastbinden om wegwaaien te voorkomen. NB: bewerkt hout zoals houten vlonders, houten hekwerken, houten kunstwerken etc. wordt gezien als anorganisch grof vuil.

Vloedlijnen
Ga NIET met zwaar materieel (bijv. sjofel, tractor etc) te werk. Hierdoor kan schade aan de bodem worden toegebracht (rijsporen maar ook schade aan de ondergrond)! Dit kan uitsluitend in overleg met Rijkswaterstaat en zijn ON Prestatiecontract (contactpersoon: Lilian Charpentier 06-53216210).

Wel kan de vloedlijn eventueel handmatig met een hark bij elkaar worden geharkt (zoveel mogelijk richting een voor een vrachtwagen goed bereikbare en begaanbare plek).

Organisch afval
Organisch afval is al het natuurlijk materiaal dat afbreekbaar is in de natuur, zoals boomstronken, tuinafval etc. Rijkswaterstaat vraagt om niet met grote stukken te gaan slepen maar de locatie van deze grote stukken te melden bij de Meldkamer Water, telefoon 088-797 4220 en indien mogelijk een foto ervan door te sturen. Zij zetten de melding door aan ON Prestatiecontract. Zij beslissen in overleg met Rijkswaterstaat of het nodig is dat dit item verwijderd wordt of niet. Dit geldt zowel voor oevers als voor de uiterwaarden.

Gevaarlijke stoffen
Het is mogelijk dat er voorraadtonnen, tanks etc. zijn meegevoerd met de waterstroom die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Daarnaast is de kans groot dat er asbesthoudende bouwmaterialen zijn meegedreven. In dat geval dient direct contact te worden opgenomen met de Meldkamer Water Zuid-Nederland, telefoon 088-797 4220, waarna de melding wordt doorgezet naar de juiste instantie ter afhandeling. Gelieve ook een foto te maken en de duidelijke locatie op te geven!

Kadavers (dieren)
Mogelijk worden er aankomende periode kadavers van dode dieren gevonden. Het is belangrijk dat deze snel worden opgeruimd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Meldkamer Water, telefoon 088-797 4220.

Zelf een actie organiseren?

Bepaal een geschikte locatie

– Kies een geschikt opruimgebied. Ga absoluut geen afgesloten gebieden in. Ga niet zonder overleg met een terrein beherende instantie opruimen in een natuurgebied.

– Pas op met het betreden van de oevers.

– Kijk op de kaart of er op je locatie (of vlakbij) geen andere opruimactie gepland is. Voorkom dat er daarmee te grote groepen vlak bij elkaar aan de slag gaan.

–  Indien omstandigheden wijzigen worden deze op deze website vermeld. Houd die dus goed in de gaten als je organisator bent.

– Twijfel je over een locatie? Neem dan contact op met je gemeente of organisatie die het terrein beheert om te vragen of de locatie geschikt is voor een opruimactie. Langs de Maas zijn er namelijk veel voor flora en fauna kwetsbare gebieden die beter opgeruimd kunnen worden door of in samenwerking met de terrein beheerders.

Meld je actie aan en bereid hem goed voor

– Organiseer met je club, politieke partij, familie of buren zelf een actie door de actie hier aan te melden. Het is belangrijk dat alle opruimacties op de website van de Maas Cleanup worden vermeld zodat er een duidelijk en volledig overzicht is.

– Als je een actie aanmaakt kun je aangeven of dit een privé actie is, of een openbare actie. Wanneer deze openbaar is kun je kiezen hoe veel deelnemers zich mogen aanmelden. Deze deelnemers ontvangen na het aanmelden een mail. Hierin wordt aangegeven dat het handig is als ze zelf materialen meenemen zoals handschoenen, zakken, goed schoeisel, eten + drinken en gepaste kleding. Mocht dit niet nodig zijn, dan kun je dit zelf communiceren naar mensen die zich aanmelden voor jouw actie. Je krijgt namelijk bij iedere aanmelding de contactgegevens van de deelnemers.

– Het afval kan worden opgehaald door Rijkswaterstaat. Stem eerst af met de desbetreffende gemeente of dit vanuit daar gecoördineerd wordt. Zo nee, dan kun je zelf bellen naar het nummer 088-7974220 en doorgeven waar en hoe veel afval je verzameld hebt. Het afval wordt dan zo snel mogelijk opgehaald. De vuilniszakken dienen op een voor vrachtwagens goed bereikbare locatie te worden verzameld. Wegens de grote hoeveelheden afval kan dit langer duren dan wenselijk. Is het na 7 dagen nog niet opgehaald, neem dan opnieuw contact op met 088-7974220

– Vul na afloop dit resultatenformulier in, zo brengen we samen in kaart hoeveel afval we waar hebben opgeruimd en met hoeveel personen.

– Maak een foto van de actie en laat zien op social media dat je hebt opgeruimd, nodig anderen uit dit ook te doen. Gebruik hierbij de volgende hashtags #MaasCleanup #SchoneMaas #SchoneRivieren

Tips

Tip I: Regel kruiwagens of bolderkarren om het afval te verplaatsen naar één verzamellocatie. Let hierbij op dat het afval niet verzameld wordt op plekken waar het hulpdiensten in de weg kan staan.

Tip II: Wil je dat deelnemers goed zichtbaar zijn? We kunnen hiervoor opvallend blauwe hesjes of t shirts aanleveren. Dit alleen zolang de voorraad strekt. Je kunt hiervoor de gewenste aantallen + het adres mailen naar ivn@limburg.nl.

Meld je aan: extra Maas Cleanup

Op 14 augustus gaan we met zijn allen de natuur een handje helpen om te herstellen van de overstroming.  Er zijn ook enkele opruimacties op andere data.

Ik doe mee

Deel je resultaten!

Wat fijn dat jij met jouw groep de Maasoever weer een stukje schoner hebt gemaakt! Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten van jullie opruimactie. De resultaten worden verzameld zodat we een beeld krijgen van wat we samen bereiken.

Vul je resultaten in

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk