Clean Rivers, Better Business

Praktische informatie

Zo organiseer je een (veilige) opruimactie

Zelf een actie organiseren?

Verzamel je familie, je buren, collega’s, club of wie je maar wilt en steek samen de handen uit je mouwen. Zelf een opruimactie organiseren is niet alleen goed voor de rivier, maar ook nog eens supergezellig.

Vergeet niet bij ons aan te melden, ook als je geen extra handen nodig hebt. Alleen dan houden we een volledig overzicht van alle inspanningen om zwerfafval op te ruimen. Dat is belangrijk in de gesprekken met beleidsmakers en bedrijven. Lees voor je aan de slag gaat ook de veiligheidsvoorschriften goed door!

Stap voor stap op weg naar je eigen opruimactie.

1. Bepaal een geschikte locatie

> Kijk op de Maas Cleanup-kaart waar al opruimacties gepland staan. Kies een gebied waar nog geen actie staat ingetekend. Ga ter plekke kijken. Is het gebied toegankelijk? Ligt er veel afval? Dan heb je misschien een geschikte locatie gevonden!
> Belangrijk! Neem altijd eerst contact op met de gemeente of de terreinbeheerder. En controleer of je niet een kwetsbaar natuurgebied op het oog hebt!


2. Teken je opruimactie in op de Maas Cleanup-kaart

> Heb je een geschikte locatie gevonden? Ga dan naar de opruimkaart en klik op ‘actie aanmaken’.
> Bepaal het aantal deelnemers op basis van de hoeveelheid afval die er ligt en de grootte van het gebied. Ruim je met een vaste groep op? Geef dit dan aan op het aanmeldformulier. Zijn extra deelnemers welkom? Ook dat geef je op het formulier aan.
> Vul het aanmeldformulier verder in. Je hebt nu je actie aangemaakt!

3. Bereid je opruimactie voor

 

> Deelnemers die zich via de Maas Cleanup-kaart aanmelden, ontvangen een e-mail met praktische gegevens. Daarin staat dat ze zelf moeten zorgen voor handschoenen, vuilniszakken, stevige schoenen, eten en drinken, en gepaste kleding. Zorg jij als organisator voor bepaalde materialen? Communiceer dit dan zelf naar de mensen die met jouw actie meedoen. Je krijgt de contactgegevens van deelnemers zodra ze zich aanmelden.
> Je bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval. Dat betekent niet dat je zelf met de volle zakken moet gaan sjouwen:

  • Neem contact op met de gemeente om te vragen of zij dit voor je willen faciliteren. 
  • Wil de gemeente dat niet? Neem dan, als het afval betreft dat op hun terrein verzameld is, contact op met de instantie die het terrein beheert.
  • Is dat niet het geval? Bel dan naar nummer 088-7974220 en geef door waar en hoeveel afval je verzameld hebt. Het afval wordt zo snel mogelijk opgehaald. Verzamel de vuilniszakken op een locatie die voor vrachtwagens goed bereikbaar is. Is het afval na 7 dagen nog niet opgehaald? Neem dan opnieuw contact op met 088-7974220.
  • Is geen van bovenstaande partijen bereid het afval af te voeren? Neem dan contact op met limburg@ivn.nl.

4. Handel je opruimactie af

> Vul na afloop van je opruimactie het resultatenformulier in. Zo brengen we samen in kaart hoeveel afval we waar met hoeveel personen hebben opgeruimd. En kunnen we laten zien dat het zo niet langer kan!
> Maak een foto van de actie en deel hem op social media. Laat zien dat je hebt opgeruimd en nodig anderen uit hetzelfde te doen. Gebruik hierbij de hashtags #MaasCleanup #SchoneMaas #Schone Rivieren en #MaasInDeWet.

 

Tips

Tip I: Regel kruiwagens of bolderkarren om het afval naar één verzamelplaats te verplaatsen. Let erop dat het afval de hulpdiensten niet in de weg staat.

Tip II: Wil je dat deelnemers goed zichtbaar zijn? We kunnen opvallende blauwe hesjes of t-shirts aanleveren, zolang de voorraad strekt. Mail het gewenste aantal en het adres naar ivn@limburg.nl om de hesjes of t-shirts aan te vragen.

Veiligheidsvoorschriften

Wat op te ruimen:
Bij het opruimen van de oevers richten we ons op het handmatig oprapen van anorganisch afval (niet-natuurlijk of bewerkt materiaal). Het afval wordt bij voorkeur verzameld in vuilniszakken.

Vloedlijnen:
Ga NIET met zwaar materieel, bijvoorbeeld een sjofel of tractor, te werk. Hierdoor kun je schade toebrengen aan de bodem: rijsporen, maar ook schade aan de ondergrond. Zwaar materieel mag alleen ingezet worden in overleg met Rijkswaterstaat en zijn ON Prestatiecontract (contactpersoon: Lilian Charpentier, telefoon 06-53216210).

Je kunt de vloedlijn eventueel handmatig met een hark bij elkaar harken. Hark zoveel mogelijk richting een voor een vrachtwagen goed bereikbare en begaanbare plek.

Gevaarlijke stoffen:
Regelmatig voert de waterstroom voorraadtonnen, tanks of andere objecten mee die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Ook is er een grote kans dat asbesthoudende bouwmaterialen zijn meegedreven. Kom je dergelijke objecten of materialen tegen? Neem dan meteen contact op met de Meldkamer Water Zuid-Nederland (telefoon 088-7974220). Zij zet de melding ter afhandeling door naar de juiste instantie. Maak ook een foto van je vondst en geef duidelijk de locatie aan!

Deel je resultaten!

Wat fijn dat jij met jouw groep de Maasoever weer een stukje schoner hebt gemaakt! Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten van jullie opruimactie. De resultaten worden verzameld zodat we een beeld krijgen van wat we samen bereiken.

Vul je resultaten in

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk