Clean Rivers, Better Business

‘Dat wij mee wilden doen, stond vast’

Arnold Jansen
Waterschap Limburg

“Wat er aan vervuiling niet in zit, hoeven wij er ook niet uit te halen”
Arnold Jansen, Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

 Arnold Jansen beantwoordt de vraag waarom Waterschap Limburg aan boord is.
‘Het begin van onze deelname ligt in 2019, bij de start van het euregionale project Litter free rivers and streams. We dachten: praten op zo’n congres is leuk en leerzaam, maar we moeten dit zichtbaar gaan maken voor het publiek. Dus toen de vraag kwam of wij mee wilden doen aan de Maas Cleanup was mijn reactie meteen: hoe gaan we dat doen?’

De vraag of het waterschap mee zou doen was al een gepasseerd station?
‘Natuurlijk is er intern overleg geweest. Iedereen vond het een fantastisch idee, maar je moet er ook het geld voor vinden. Dat wij mee wilden doen, stond vast. Hoe we dat precies gaan doen, daar overleggen we nog over. Misschien dat we een van onze eigen beken, de Roer bijvoorbeeld, schoonmaken. Want die monden uiteindelijk uit in de Maas. Een schone beek betekent dus altijd minder vuil in de Maas. Wij gaan in ieder geval onze medewerkers vragen om mee te doen. Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg samen hebben zo’n 600 mensen die de handen uit de mouwen kunnen steken.’

Waterschapsbedrijf Limburg is de dochteronderneming van het waterschap dat de zuivering van afvalwater verzorgt. Hoeveel last hebt u van plastic?
‘Samen hebben we een duidelijke taak: voorkomen dat er teveel water is, zorgen dat er genoeg water is en afvalwater zuiveren. Zeker bij de huidige droogte is voldoende en schoon water heel belangrijk, want schoon water kun je overal inzetten. De grote vervuilers van het water zijn stikstof,fosfor, medicijnresten en microplastics. De waterschappen in Nederland werken samen bij het ontwikkelen van nieuwe technieken voor waterzuivering. Bij de waterzuiveringsinstallatie in Simpelveld gaan we een proef doen met poederkool om medicijnresten te verwijderen. Deze proef wordt uitgevoerd in één van de twee zuiveringsstraten. Op die manier kun je het effect van dosering vaststellen. Microplastics, daar kijken we uiteraard ook naar. Maar dat is nogal een opgave, want microplastics zijn –uiteraard — heel klein maar ook heel licht.’

De Maas Cleanup wil niet alleen opruimen maar ook voorkomen
‘Ja! Onze boodschap is: wat er aan vervuiling niet in zit, hoeven wij er ook niet uit te halen. Het zou goed zijn als iemand die een stuk plastic in de natuur gooit, kan zien welke enorme gevolgen dat heeft. In de hele waterketen heb je daar last van. En dat zo iemand ziet wat het ons als samenleving kost om dat stuk plastic op te ruimen of uit het afvalwater te halen. Echt, die kosten zijn immens. En schoon water is zo belangrijk. Ik heb waterkwaliteit daarom tot het speerpunt van mijn portefeuille gemaakt.’

‘We werken aan de ontwikkeling van een programma Waterkwaliteit. Onze insteek is: als een maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren haalbaar is dan doen we het. Ook als het rendement pas op de langere termijn komt. Als het kan, is er geen excuus meer om het niet te doen.’

Hoe staat het bij het waterschap met de duurzaamheid in eigen huis?
‘Er ligt een concept voor een duurzaamheidsplan, dat wordt nu uitgewerkt in concrete acties. We willen in 2025 energieneutraal zijn, in 2030 klimaatneutraal en in 2050 volledig circulair. Dat vraagt van ons dat we naar tal van zaken op een andere manier gaan kijken, bijvoorbeeld naar de opwekking van energie voor eigen gebruik. We denken na over het gebruik van warmte in het afvalwater, de inzet van windmolens en van zonnepanelen buiten de eigen installaties. We hebben al zonnepanelen, maar er is niet genoeg ruimte op eigen terrein om voldoende elektriciteit op te wekken.’

Bezoek website: Waterschap Limburg

Founding Partners:
samen kom je verder

Edith Schippers

DSM, Heerlen

DSM is een ‘purpose-led’ bedrijf dat een actieve rol wil spelen in het aanpakken van grote werelduitdagingen
Lees het verhaal

Toos Hofstede

Viastory, Maastricht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets wat je erbij doet, het is een fundamenteel onderdeel van ondernemen
Lees het verhaal

Leon Jacobs

Sabic, Sittard

We zijn niet alleen onderdeel van het plastic afvalprobleem, maar we zijn ook een belangrijke schakel in de oplossing
Lees het verhaal

Noï Boesten

IVN Natuureducatie

Als bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties echt samenwerken, ontstaat meerwaarde voor business én omgeving
Lees het verhaal

Jeroen Heijmans

Salesforce, Eindhoven

Dit groeiende afvalprobleem is niet opgelost met een dag opruimen maar het helpt wel om bewustzijn te verhogen
Lees het verhaal

Huub Waterval

Nextview, Amsterdam

Al 20 jaar wordt het probleem van plastic in de rivieren onderkend, maar het is tijd dat er wat power achterkomt
Lees het verhaal
Bekijk al onze partners

Stay clean: volg ons!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date
over onze acties en ons netwerk